Novosti iz Saveza Slovaka u RH 16.04.2018.

Skupština Saveza -Predstavljanje knjige “Kultúrny potenciál slovákov c Chorvátsku“

U subotu 14. travnja 2018.g  u Josipovcu Punitovačkom održana je izborno-izvještajna skupština Saveza Slovaka RH. Delegati 15 matica slovačkih jednoglasno su prihvatili sva izvješća – izvješće o radu i financijsko izvješće Saveza, kao i izvješća Slovačkog centra za kulturu Našice. Nakon razrješnice dosadašnjem vodstvu, prigodne riječi zahvale za četverogodišnji mandat upućene su dosadašnjim potpredsjednicima Saveza, Miroslavi Gržinić i Josipu Krajčiju.

Za predsjednika je ponovno izabran dosadašnji predsjednik Mirko Vavra iz Josipovca Punitovačkog, a za dopredsjednika Zlatko Pucovsky iz Iloka. U Nadzorni odbor izabrani su: predsjednica Anđelka Štelma iz Lipovljana i članovi Ivan Hanižjar iz Markovca te Anđela Majdiš iz Jurjevca. Sve nazočne pozdravili su: saborski zastupnik Vladimir Bilek, konzulica Republike Slovačke u našoj zemlji Linda Karašova, potpredsjednik Ureda iseljenih Slovaka Bratislava Peter Prochacka, generalni konzul Slovačke u Mađarskoj Igor Furdik, te ostali domaći gosti.
Nakon skupštine, Slovački centar za kulturu Našice i Katedra menadžmenta kulture i turizma Filozofskog fakulteta Sveučilišta Konstantina Filozofa u Nitri, organizirali su predstavljanje knjige „Kulturni potencijal Slovaka u Hrvatskoj“. Predstavljanje publikacije dio je projekta “Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu”. O knjizi su govorili članovi istraživačkog tima iz Nitre Jaroslav Čukan i Boris Mihalik te ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice Sandra Kralj-Vukšić.

Posebnost ovog djela je detaljan opis i analiza svake matice sa svim njenim prednostima, nedostacima i realnim poteškoćama vezanim uz status i buduću perspektivu svake udruge. Tako je prilično realno ocijenjen i položaj Matice slovačke Lipovljani.

Dio citiramo:

 

SWOT analýza kultúrneho

potenciálu Slovákov v Lipovľanoch
Silné stránky
Fungujúci Miestny odbor Matice slovenskej
Viaceré kultúrne organizácie realizujúce
menšinovú kultúru
Multifunkčné priestory obecného úradu (sála
s javiskom, tréningová sála, kancelárie, sklady)
Prítomnosť výrazných ľudských zdrojov
vzhľadom na početnosť slovenskej komunity
Osobnosť predsedu MS Josipa Krajčiho
s vynikajúcimi manažérskymi schopnosťami
a prirodzenou autoritou
Dobré vzťahy s vedením Obecného úradu (v r. 2016)
Dobré medziľudské vzťahy medzi členmi MS
Kooperatívne vzťahy s inoetnickými spolkami
Výučba slovenského jazyka na Základnej škole
Tradičné podujatie Lipovľanské stretnutia,
organizované pod záštitou prezidenta
Chorvátska
Prehľadne vedený Archív MS
Expozícia slovenského etnodomu vo
vlastníctve MS
Fungujúca obecná knižnica so slovenským
oddelením
Bohaté družobné kontakty s dedinami v okolí
Prievidze aj Chorvátmi žijúcimi na Slovensku

Slabé stránky

Absentujúce obyčajové tradície realizované
na etnickom princípe
Geografická odľahlosť od iných prostredí
so slovenským obyvateľstvom (s výnimkou
Medžurica)
Nízky počet obyvateľov s vedomím
slovenského etnického pôvodu
Absencia etnicky homogénnych manželstiev
Slabá znalosť slovenského jazyka

Príležitosti

Prajná menšinová legislatíva štátu (možnosť
získavať finančnú podporu z viacerých
zdrojov)
Prítomnosť príslušníkov iných etnických
minorít s možnosťou spoločne realizovať
menšinové práva a požiadavky
Blízkosť diaľnice ako faktora rozvoja
priemyselnej výroby s účasťou zahraničného
kapitálu/vznik nových pracovných príležitostí
Osobnosť r.k. kňaza Tomicu Pavlovića,
ochotného začleňovať slovenské etnické prvky
do cirkevných obradov.

Ohrozenia

Celková ekonomická situácia v krajine
Asimilácia príslušníkov najmladšej generácie
Negatívna demografická krivka
Nedostatok pracovných príležitostí
Geografická blízkosť Záhrebu ako centra
migrácie za prácou.

Očekujemo tijekom godine cjelovit prikaz ove stručne publikacije i u Lipovljanima.  (jk)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.