Prenosimo… 28.10.2009.

 

Zasadal Výbor Matice slovenskej


V sobotu 17. októbra sa v Martine zišli členovia Výboru Matice slovenskej na svojom pravidelnom zasadnutí.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie novelizácie Stanov Matice slovenskej, ktorú predložila právna komisia. Na základe návrhov a pripomienok matičných subjektov sa novelizácia bude dotýkať najma oblasti vzniku a zániku členstva, organizácie a orgánov MS. V oblasti členstva upravené ustanovenia reagujú na súčasnú potrebu špecifikovať rozne druhy členstva v MS a zároveň podrobnejšie upravujú zánik členstva nielen zo strany člena, ale i zo strany MS. V organizačnej oblasti MS sa doraz kladie na posilnenie spolupráce medzi organizačnými zložkami MS a dokladné monitorovanie členskej základne. Uvedená novelizácia Stanov MS bude predmetom prerokovania na Sneme MS, ktorý sa uskutoční dňa 7. 11. 2009 v Martine za účasti zástupcov miestnych odborov, subjektov a hostí. Okrem tohto bodu snem prerokuje programový materiál „Matica slovenská v nových súvislostiach a súradniciach Roka J. C. Hronského”, ďalej situačnú správu o plnení Programu MS schválenom na valnom zhromaždení v roku 2007, informáciu o príprave publikácie „20 slobodných rokov Matice slovenskej” a stav príprav 11. Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa uskutoční 1. – 5. 7. 2010 v Nitre a ďalších mestách na južnom Slovensku. Výbor ďalej zobral na vedomie vyjadrenie Dozorného výboru MS k účtovnej závierke MS za rok 2008 a odporúčanie na vysporiadanie a zúčtovanie výsledku hospodárenia MS za rok 2008, ako i informáciu o výsledkoch hospodárenia za rok 2008 v subjektoch, v ktorých má MS akýkolvek vlastnícky alebo finančný podiel. V závere výbor neschválil zmluvu o prenájme DMS v Šuranoch a postup A-mužstva futbalovej reprezentácie SR na majstrovstvá sveta ocenil matičným ocenením.

 

Lubomír KRALOVANSKÝ

 

Cijeli broj SNN možete pročitati ovdje.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.