Turizam u kulturi- znanstvenici iz Univerziteta Nitra kod nas 01.12.2016.

Gostujući u Lipovljanima, istraživači iz Katedre menedžmenta u turizmu i kulturi Filozofskog fakulteta iz Nitre u Slovačkoj dva su dana u suradnji sa članovima MS Lipovljani istraživali kulturu i običaje doseljenih Slovaka.

Dio je to višegodišnjeg istraživačkog projekta, a u slovačkom mjesečniku Pramen (12/2016) o ovoj posjeti je zabilježeno:

Výskumníci z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre realizovali v termíne 24. – 30. novembra posledný terénny výskum kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku.

Tím v zložení: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.; doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.; PhDr. Marián Žabenský, PhD. a PhDr. Roman Zima, PhD. sa v úvode svojho pobytu zastavili v Našiciach, kde v priestoroch Slovenského kultúrneho centra prezentovali pred zástupcami slovenských matíc z Chorvátska výsledky z doterajších výskumov. Následne sa presunuli do Lipovľanov a Međurića, v ktorých strávili po dva dni. Lipovľany prestavujú zaujímavú formu spolužitia Chorvátov, Čechov, Slovákov a grécko-katolíckych Ukrajincov, pričom otázka národnosti nie je pri kultúrnych aktivitách najdôležitejšia. Napriek tomu v dedine pôsobí matica slovenská, česká beseda, kombinovaný folklórny súbor Lipa aj kultúrno-umelecký spolok Ukrajincov Karpaty.                                                                          V Lipovľanoch hostí privítal predseda MS Josip Krajči, neskôr ich prijal aj starosta obce Mario Ribar. Výskumníkom sa venovali starší obyvatelia dediny, ktorí objasnili živé aj prežité kultúrne tradície. Predstavitelia organizácií (matica slovenská, obecná knižnica, KUD Lipa, spevácky zbor Líra) zasa vysvetlili ich pôsobenie a aktivity na poli minoritnej kultúry. Z viacerých aktivít možno spomenúť spoluorganizáciu obecného festivalu Lipovľanské stretnutia, ktorý sa tradične koná pod záštitou prezidentky Chorvátskej republiky, reprezentačný etnodom v správe miestnej matice slovenskej, alebo družobné aktivity na Slovensku (najmä horná Nitra). Odborníci z Nitry navštívili aj miestny farský úrad, kde im boli poskytnuté archívne dokumenty (matriky, Status Animarum) a s kňazom Tomislavom Pavlovićom družne diskutovali o možnostiach menšinových aktivít v rámci fungovania rímsko-katolíckej cirkvi v Lipovľanoch.                                                                                                       Úlohou realizátorov výskumného projektu teraz bude všetky získané materiály sumarizovať, vyhodnotiť a spracovať do podoby jednotných textov, ktoré budú knižne vydané v prvej

polovici roka 2017. Následne plánujú ich prezentáciu na viacerých miestach v Chorvátsku a sprístupnenie všetkým, ktorí o ne prejavia záujem. (M. P. a T. P.)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.