Usvojen godišnji plan i program MS Lipovljani za 2022. god. 03.01.2022.

Zaključkom Skupštine Matice slovačke Lipovljani, usvojeni su 30.prosinca 2021.g. godišnji program i financijski plan za 2022. godinu. Prema zdravstvenim i općim okolnostima Skupština je održana dopisnim putem. Uprava Matice je predložila, a većina članova povratnim putem izglasala, vrlo opsežan godišnji Program, razrađen prema kalendaru Saveza Slovaka i događajima planiranim unutar udruge:

I-2022 Noć muzeja u Slovačkoj etno kući (poseban program)-28.01.2022.
II-2022 Redovna Godišnja skupština MS-koncem mjeseca
III-2022 Dan Općine Lipovljani (poseban program) 18.-19.03.2022.
IV-2022 Kulturno proljeće u Dvorištu-tijekom mjeseca
V-2022 KUD LIPA-Dječja smotra Jelisavac 07.05.2022.
Likovna kolonija u Slovačkoj etno kući-14.05.2022.
VI-2022 KUD LIPA Smotra slovačkog folklora ILOK -04.06.2022.
Susreti s učenicima i vrtićem u Dvorištu -tijekom mjeseca
VII-2022 Oslava Cirila i Metoda (poseban program) 02.-03.07.2022.
Put u Slovačku-Bojnice 15.-17.07.2022.
VIII-2022 Lipovljanski susreti 27.-28.08.2022.
Susreti matičara i radionice u Dvorištu -tijekom mjeseca
IX-2022 Program s učenicima slovačkog jezika- tijekom mjeseca
Susreti matičara i radionice u Dvorištu- tijekom mjeseca
X-2022 Dani slovačke kulture u Lipovljanima (poseban program)-21.-22.10.2022.
XI-2022 MPZ LIRA Ked sa ruža rozvijala Međurić 05.11.2022..
Susreti matičara i radionice u Dvorištu – tijekom mjeseca
XII-2022 Godišnja skupština MS (usvajanje programa) tijekom mjeseca
Advent u Lipovljanima (poseban program)

Pored programa kulturnog amaterizma i već afirmiranih domaćih manifestacija, Uprava Matice je za iduću godinu prijavila i nekoliko programskih zahvata, vezanih na održavanje materijalne kulturne baštine u Slovačkoj etno kući. Tako je namjera, putem sredstava Ureda za iseljene Slovake iz Bratislave, Ministarstva kulture RH i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da se: proširi etnografska zbirka bačvarskom radionicom, izrada replike dvorišnih drvenih objekata, izrada i djelomična zamjena drvene ograde parcele Slovačke etno kuće, sustav tehničke zaštite i vatrodojave, eventualni dokup zemljišne parcele radi podizanja voćnjaka starih sorti, nabava tehničke opreme za razglas i multimediju. Nastavit će se s obnovom inventara Matice, prvenstveno nošnji za Lipu i Liru, a u suradnji s članovima Vijeća slovačke manjine Općine Lipovljani i dalje će se poticati učenje slovačkog jezika i kulture u Osnovnoj školi, gdje trenutno 24 učenika uči predmet Slovački jezik i kultura.

U financijskom planu za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 663.174 kune i dalje će dominirati izvori iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Savjet za nacionalne manjine RH. Vrijednu potporu matičinim programima pružaju i Urad pre Slovakov žijucich v zahraniči i Općina Lipovljani. (jk)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.