Nastavak radova na uređenju dvora pri Slovačkoj etno kući 16.05.2018.

Na poziv uprave društva 16. svibnja 2018 godine održan je treći zajednički radni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Matice. Uz opsežnu prezentaciju svih detalja vezanih na  sve poznate rezultate natječaja za moguća sredstva po kojima je vodstvo Matice slovačke Lipovljani još od prošle jeseni kandidiralo svoje projekte za 2018. godinu, napravljen je operativni plan dinamike svih aktivnosti. Pored redovnog sudjelovanja na kulturno umjetničkim smotrama i festivalima od najmlađih do odraslih, glavnina preokupacija i aktivnosti lipovljanskih matičara bit će usmjerena na daljnje radove na očuvanju svoje kulturne baštine.

Veseli činjenica da će pored obećanih sredstava iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za kapitalne zahvate na Slovačkoj etno kući, dio potpore doći i od Ministarstva kulture RH, a vezano na odobrena sredstva za restauraciju starih drvenih škrinja, kolijevki, kolovrata i dio pokućstva. To je nakon netom obavljene fumigacije cijele zgrade i namjeravanog proširenja etno zbirke i popisa očuvanog inventara, najbolji dokaz da smo na pravom putu, prokomentirao je Branko Vincent, sada počasni predsjednik MS Lipovljani.

U tijeku su i građevinski zahvati u dvorištu, na uređenju ciglenih staza, unutrašnjosti štaglja, te sanitarnog čvora u sklopu bivšeg plevnjaka. Već za proslavu sv. Ćirila&Metoda početkom jula, članovi lipovljanske matice će imati potpuno drugačiji i sadržajno bogatiji vlastiti dvorišni i natkriveni prostor. Za to će trebati svakako i dosta dobrovoljnog rada, u čemu većina aktivnih članova zdušno sudjeluje. Time se otvaraju nove mogućnosti za provođenje ljetne škole folklora, učionioca u prirodi za 18 učenika slovačkog jezika i kulture, te ljetne radionice starih zanata i tradicijskih tehnika rukotvorina. A sve to, u godini kada pripremamo i katalog o zaštićenim zbirkama kuhinjskih predmeta, alata i oruđa koje čuvamo u Slovačkom etno domu i dvorišnim objektima uz njega. Bit će to naš najdirektniji doprinos Europskoj godini kulturne baštine koja je za 2018. godinu proglašena radi promicanja bogatstva nacionalnih kulturnih baština.

O tome u kratkom stavu sa Europskog kulturnog foruma: Tijekom Europske godine kulturne baštine tisućama inicijativa i događanja diljem Europe podizat će se razina osviještenosti građana o društvenoj i gospodarskoj važnosti kulturne baštine. Programi su oblikovani s posebnom pažnjom prema djeci, mladima, lokalnim zajednicama i onima koji su tek rijetko u doticaju s kulturom.
Projekti i inicijative koji se provode u državama članicama EU-a, općinama i regijama, dopunit će se transnacionalnim projektima koje financira EU.

Slogan Europske godine glasi: „Naša baština: spoj prošlosti i budućnosti”.   (jk)

*O obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. u cijeloj Europi pročitajte na stranicama Europske komisije: https://europa.eu/cultural-heritage/about_hr.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.