List krajanom pána veľvyslanca Juraja Priputena 14.10.2013.

Milí krajania,

som veľmi rád, že po prvý krát budem ako veľvyslanec pôsobiť práve v Chorvátsku, v krajine, ktorú spája so Slovenskom spoločná história, jazyková, kultúrna a geografická blízkosť. Vzájomné slovensko-chorvátske vzťahy sa vytvárali a rozvíjali niekoľko storočí. Som presvedčený, že Chorvátom utkveli v pamäti mená Slovákov, ktorí prispeli k rozvoju Chorvátska a našich spoločných vzťahov: prvý záhrebský arcibiskup Juraj Haulík, zakladateľ Matice slovenskej Štefan Moyzes, jazykovedec Bohuslav Šulek, či spisovateľ Martin Kukučín.

 

jurij

Nj.E. g. JURAJ PRIPUTEN izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Slovačke republike u Zagrebu

 

Minulosť, prítomnosť aj budúcnosť našich národov sú vzájomne prepletené. Bohatá spleť kontaktov v minulosti vytvorila pevný základ našich súčasných vzťahov. Dovolím si vysloviť presvedčenie, že dlhodobo kvalitné vzťahy medzi našimi krajinami sa i v budúcnosti budú dynamicky a efektívne rozvíjať v prospech a na blaho našich národov.
Obe krajiny spája spoločné členstvo v Európskej únii a NATO. Slovenská republika ako prvý členský štát únie schválila Zmluvu o pristúpení Chorvátska do EÚ. Odo dňa vstupu Chorvátska do únie Slovensko súhlasilo s úplným otvorením trhu práce pre občanov Chorvátskej republiky. Intenzívna spolupráca medzi oboma našimi krajinami sa prejavuje častými návštevami a stretnutiami na všetkých úrovniach. Chorvátsko je zároveň jednou z najnavštevovanejších turistických destinácií slovenských občanov. Aj ja veľmi rád so svojou rodinou objavujem jedinečnosť chorvátskeho pobrežia, ale aj krásu vnútrozemia.
Osobne sa teším na spoluprácu s krajanskými organizáciami, so Zväzom Slovákov a so všetkými 16 Maticami slovenskými v Chorvátsku. Práve krajanské organizácie prispievajú k tomu, aby si slovenské menšiny blízko alebo ďaleko od domova pestovali svoju reč, zvyky, obyčaje a kultúru. Vážim si prácu každého matičiara a krajana, oceňujem všetky aktivity, ktorých cieľom je šírenie a rozvoj slovenskej kultúry a slovenského povedomia. Za to Vám patrí moja úprimná vďaka, milí priatelia. Pevne verím, že aj ja prispejem k rozvoju slovenskej kultúry počas svojho pôsobenia.
Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.