Prijatie matičnej delegácie u prezidenta SR, Bratislava 3.2.2010.

Prezident Ivan Gašparovič pripomenul významné minuloročné 90. výročie oživotvorenia Matice slovenskej, poďakoval jej za jej aktivity v uplynulom období a vyjadril nádej, že vláda SR sa bude k Matici slovenskej aj naďalej správať veľkoryso. Pán prezident sa nazdáva, že terajšia vládna koalícia optimálne vychádza v ústrety MS.

Predseda Matice slovenskej Jozef Markuš pripomenul, že program MS jej členom ukladá, „aby bola dôsledne svetovou Maticou slovenskou.“ Dodal, že matičiari prikladajú veľký význam krajanskej problematike a v starostlivosti o Slovákov v zahraničí chcú naďalej pokračovať. Jozef Markuš tiež informoval prezidenta o príprave celosvetového stretnutia matíc všetkých slovanských národov, ktoré je naplánované na máj tohto roka.
Ivan Gašparovič hovoril s predstaviteľmi MS aj o zvýšení podpory Slovákov v ukrajinskom Zakarpatsku. Hlava štátu vyzvala matičiarov, aby v záujme dobrého spolunažívania intenzívnejšie komunikovali s jednotlivými menšinami, ktoré žijú na území Slovenska.

Správca MS Ján Eštok sa prezidentovi posťažoval, že nová legislatíva o krajanoch znemožňuje užšiu spoluprácu MS so zahraničnými Slovákmi. „Potrebovali by sme novelizáciu zákona, aby sme aj my mohli vplývať na krajanskú politiku a pomoc našim menšinám v zahraničí.“ Správca MS tlmočil tiež požiadavku, aby sa MS dostala „aspoň do štruktúry rozpočtu, aby sme boli rozpočtovou organizáciou.“ Ako dodal, súčasné financovanie MS sa uskutočňuje len ako podpory vybraných projektov.

Predseda MS Jozef Markuš prezidenta Slovenskej republiky informoval aj o projekte spolupráce s STV s názvom Pohľady na slovenskú kultúru doma a v zahraničí, ktorá by sa mala venovať málo medializovaným informáciám zo života zahraničných Slovákov, nevynímajúc ani aktivity MS, ako aj jej kontakty so slovenským svetom na podporu národného povedomia a vlastenectva.(p m) (Viac: www.matica.sk)

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.