Tradičný predvianočný koncert v Záhrebe 09.12.2017.

Veršami slovenskej vianočnej básne Vianoce sme otvorili tohoročný predvianočný koncert, ktorý sa konal v sobotu dňa 9. decembra 2017 o 18:00 hod. v divadle Vidra. Organizátorom bola Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatkom Jevákom,ml. a pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov Chorvátskej republiky.

Tento krásny predvianočný večer svojou návštevou vyzdvihli a spríjemnili vzácni hostia: predstavitelia Slovenského veľvyslanectva v Chorvátskej republike: Linda Karašová, konzulka, Marián Slobodník, radca a policajný pridelenec, ďalej Đuro Deželić, prvý veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku, Josip Krajčí, podpredseda pre informovanie a školstvo Zväzu Slovákov v Chorvátsku a predseda Matice slovenskej v Lipovľanoch, Vlatko Mudroh, predseda Matice slovenskej v Iloku, Zlatko Jevák,st., zakladateľ a podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe, Stjepan Sučić, podpredseda Matice chorvátskej a predstavitelia talianskej, ruskej a poľskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Pani konzulka sa prihovorila prítomným a pozdravila ich. O príjemný večer plný hudby, spevu, veselosti a radosti sa postarala Slovenská kultúrna umelecko-vzdelávacia skupina Ľudovít Štúr z Iloka (SKUVS Ľudovít Štúr), ktorá vykonáva svoju činnosť v rámci Matice slovenskej v Iloku a Miešaný spevácky zbor „LIRA“ a Kultúrno-umelecká skupina „LIPA“ tamburášska skupina z Lipovľan pod vedením profesora Franje Rodića. Lipovľanci prítomným zaspievali slovenské a chorvátske piesne: Ten, koho more zem, nebe, Ideme, ideme, ale nevieme kam, Po nábreží koník beží, Slovenské mamičky, Nebesa odozgo rosite, Zdravo Marijo, Raduj se, o Betleheme. Na záver zaspievali najlepšiu vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc, ktorá je preložená do všetkých jazykov sveta a ktorá sa spieva na Vianoce v každej krajine. SKUCS Ľudovít Štúr z Iloka sa predstavilo bohatým a veselým programom: po ilockým tancom, tancami z Margecian, fľaškovým tancom, tancami čardáše z Čekoviec a tanec v ilockom poli.

Ženská spevácka skupina zaspievala piesne: Chodila dievčina, Za nič mi je za nič, mužská spevácka skupina zaspievala Borovka, borovka, A čo koho do toho. Sólo piesne zaspievali Gabrijela Činčurak, Monika Mudroh, Vladimíra Matuš a Adam Zajac, žiak 4. ročníka Základnej školy, ktorý si svojim nástupom a hlasom osvojil celé obecenstvo. Na záver svojho pestrého programu prítomným zavinšovali k nastávajúcim vianočným sviatkom vianočné vinšovačky Preveľká radosť a Čas radosti veselosti. Predvianočný večer sme spestrili rozprávaním o vianočných symboloch a obyčajoch.

 

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.